Czasownik ser, estar y haber

Czasownik ser, estar y haber

Czasowniki ser i estar w języku hiszpańskim mają bardzo
różne znaczenie dla native speakerów. W wielu językach
odpowiadają one jednemu czasownikowi, dlatego ważne
jest, aby nauczyć się poprawnie je rozróżniać po hiszpańsku.

Opanowanie korzystania z tych trzech czasowników jest podstawą języka hiszpańskiego, jeśli chcesz mówić poprawnie.

Moją intencją w tym poście jest wyjaśnienie, kiedy i dlaczego używamy tych czasowników, ponieważ mają one różne zastosowania i różne znaczenia. Pamiętaj, że moim celem jest pomóc ci nauczyć się tego pięknego języka hiszpańskiego.

Przybliżę Ci teraz podstawowe wiadomości dotyczące użycia i odmiany czasownika SER, ESTAR i HABER

Rozpocznijmy od czasownika SER

Zawsze mówię moim uczniom, kiedy zaczynają naukę języka, że czasownik SER jest używany do mówienia o rzeczach stałych, które się nie zmieniają. Pomimo, że nie jest dokładnie tak, istnieją wyjątki, ale jest to bardzo dobry wskaźnik, aby zacząć rozumieć różnicę między czasownikami SER i ESTAR.

Odmiana czasownika SER przez osoby wygląda następująco:

Yosoy
eres
Él/ella/ustedes
Nosotros/assomos
Vosotros/assóis
Ellos/ellas/ustedesson

Zawsze mówię moim uczniom, kiedy zaczynają naukę języka, że czasownik SER jest używany do mówienia o rzeczach stałych, które się nie zmieniają. Pomimo, że nie jest dokładnie tak, istnieją wyjątki, ale jest to bardzo dobry wskaźnik, aby zacząć rozumieć różnicę między czasownikami SER i ESTAR.

Przejdź do paska narzędzi