Przygotuj się z nami do egzaminu SIELE


Do niedawna tylko egzamin DELE, funkcjonujący od 1989 roku, był oficjalnym potwierdzeniem stopnia znajomości języka hiszpańskiego. Egzamin DELE odbywa się tylko w wyznaczonych terminach, a na wyniki i odbiór certyfikatu długo się czeka. W związku z tym pojawiła się alternatywa, którą jest zupełnie nowy, wykorzystujący nowoczesne technologie, renomowany rodzaj egzaminu, SIELE, który w bardziej dogodny sposób pozwoli sprawdzić i udokumentować znajomość języka hiszpańskiego.

Jesteś zainteresowana/y uzyskaniem certyfikatu SIELE?

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzgodnienia szczegółów i umówienia się na podejście do egzaminu w dowolnym terminie, który sam/a wybierzesz. Wyniki poznasz w ciągu 3-ech tygodni. Pamiętaj, że egzamin SIELE weryfikuje znajomość języka hiszpańskiego na podstawie ogólnej znajomości języka, ale jednocześnie jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego przyjętym przez Radę Europy (skala oceny znajomości języków obcych od A1 do C1).

Przejdź do paska narzędzi