Indefinido czy Imperfecto?

Indefinido czy Imperfecto?

Indefinido czy imperfecto?

W przypadku zastosowania każdego z tych czasów z osobna nie ma problemów z rozróżnieniem ich, trudności pojawiają się gdy trzeba wybrać jeden z nich. Niektórzy też miewają skłonności do nadużywania jednego z tych czasów. W Hiszpański na Językach chcemy Ci pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie tych czasów.

Zastosowanie

 

Pretérito indefinido de indicativo

Pretérito imperfecto de indicativo

Mówimy o czynności zakończonej która wydarzyła się w okresie czasu, który również się zakończył (np. wczoraj):

Ayer Marta comió paella. 

Wczoraj Marta zjadła paella.

Używając imperfecto możemy mówić o częstych działaniach, które powtarzały się w przeszłości:

Cuando era pequeño, Miguel iba a la playa.

Gdy Miguel był mały, chodził na plażę.

Najczęściej używanymi marcadores temporales są: ayer (wczoraj), anteayer (przedwczoraj), anoche (w nocy), la semana pasada (w zeszłym tygodniu), el mes pasado (w zeszłym miesiącu), hace 4 meses (cztery miesiące temu), alguna vez (pewnego razu, kiedyś) oraz daty.

Najczęściej używanymi marcadores temporales są: antes (dawniej), oraz wiele które mówią o częstotliwości i które są używane również z formami czasu teraźniejszego: normalmente (zazwyczaj), a menudo (często), a veces (czasami), pocas veces (rzadko), casi nunca (prawie nigdy), nunca (nigdy).

Indefinido mówi o czynności: Juan vino a Alemania.

Juan przyjechał do Niemiec.

Imperfecto de indicativo używamy aby opisać tło, czas, okoliczności danego wydarzenia:

Cuando Juan vino a Alemania hacía mucho calor.

Indefinido niekoniecznie musi mówić o jednorazowej czynności. Mówi również o czynności powtarzającej się o ile jest podana ilość razy:

El mes pasado estuve dos veces en Polonia.

W zeszłym miesiącu byłem dwa razy w Polsce.   

Imperfecto mówi o czynności powtarzającej się kiedyś, o czynności zwyczajowej, która wydarzyła się wielokrotnie. Nie podajemy wtedy ilości razy:

Cuando era joven fumaba cigarillos.

Gdy byłem młody, paliłem papierosy.

Indefinido niekoniecznie musi mówić o krótkiej czynności. Mówi również o czynności trwającej dłużej o ile ramy czasowe są określone i czynność jest zakończona:

La entrevista duró tres horas.

Wywiad trwał 3 godziny.

La niña lloró toda la noche.

Dziewczynka płakała całą noc.

Imperfecto mówi o czynności trwającej dłużej niż chwila tylko wtedy gdy mowa jest o dwóch czynnościach przebiegających równocześnie:

Los hombres charlaban y las mujeres bailaban.

Mężczyźni rozmawiali a kobiety tańczyły.

Lub gdy podczas trwania jakiejś czynności coś się wydarzyło, w takim przypadku czynność „rozciągnięta w czasie” wyrażona jest poprzez imperfecto zaś wydarzenie punktowe które miało miejsce w trakcie trwania pierwszej czynności- za pomocą indefinido:

Cuando estaban hablando, oyeron algo raro.

Gdy rozmawiali, usłyszeli coś dziwnego.

Indefinido może mówić o czynności, wydarzeniu które stało się przyczyną innej czynności:

Manuel no vino a la escuela y por eso la profesora llamó a sus padres.

Manuel nie przyszedł do szkoły i dlatego nauczycielka zadzwoniła do jego rodziców.

Imperfecto mówi o dłużej trwającym stanie który doprowadził do jakiegoś zdarzenia:

Enrique no quería estudiar y por eso empezó a trabajar.

Enrique nie chciał się uczyć i dlatego zaczął pracować.

Indefinido tłumaczony jest na polski formami dokonanymi lub niedokonanymi.

Imperfecto zawsze tłumaczone jest formami niedokonanymi.

Indefinido mówi o stanie nieaktualnym:

Elena fue muy bonita.

Elena była bardzo ładna (już nie jest).

Imperfecto niekoniecznie musi mówić o tym czy coś jest nieaktualne czy nie:

Elena era muy bonita.

Elena była bardzo ładna (nie jest istotne jaka jest teraz).

W mowie zależnej indefinido zamienia się na pluscuamperfecto de indicativo, chyba że czasownik wprowadzający (na przykład decir) jest w czasie teraźniejszym:

La preparó.

Przygotowała ją.

Dice que la preparó.

(Ktoś) mówi że ją przygotowała.

Imperfecto pojawia się w mowie zależnej gdy czasownik wprowadzający czyjąś wypowiedź jest w czasie przeszłym (indefinido, imperfecto) a zdanie oryginalne wypowiedziane było w czasie teraźniejszym:

Estoy nervioso. 

Jestem zdenerwowany.

Dijo que estaba nervioso.

Powiedział że jest zdenerwowany.

Przejdź do paska narzędzi