Indywidualne Zajęcia

Indywidualne Zajęcia

Największą zaletą zajęć indywidualnych jest swoboda w mówieniu. Kursant na lekcji indywidualnej może mówić znacznie więcej niż w przypadku zajęć grupowych.

Drugą ogromną zaletą jest personalne dostosowanie się nauczyciela do potrzeb kursanta.

To co najbardziej chcemy uświadomić Ci, nasz przyszły kursancie, to to, że każda lekcja w Hiszpański na Językach jest przygotowana od A do Z. Na każdych zajęciach stawiany jest inny cel gramatyczny oraz komunikatywny. Każde zajęcia skończysz z uczuciem, że nauczyłeś się czegoś wartościowego. 

Chcemy abyś uwierzył, że nauka w naszej szkole jest nietypowa dzięki naszemu sposobowi nauczania.

Cechy naszych hiszpańskich lekcji:

  • Nauczyciel ułatwia uczenie się biorąc pod uwagę zainteresowania, potrzeby i umiejętności uczniów.
  • Nauczyciel zapewnia uczniom aktywną naukę, w której są bohaterami.
  • W klasie znajdują się wszystkie materiały niezbędne do codziennej pracy i nauki, jak np. tablica interaktywna.
  • Kursant czuje się komfortowo, pewnie i wie, że może zaufać nauczycielowi.
  • Zajęcia są spójne i zgodnie z projektem edukacyjnym, który realizowany jest płynnie i skutecznie.
  • Nauczyciel ma pozytywne nastawienie każdego dnia i zmaga się z problemami, które mogą pojawić się na co dzień wraz z edukacją emocjonalną.
  • Nauczyciel zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym.
  • Klasa jest dostosowana do najnowszych osiągnięć technologicznych, aby uczyć korzystania z nowych technologii.
  • Nauczyciel wie, że istnieje nauka wykraczająca poza nauczanie na pamięć i codziennie wykorzystuje każdą możliwość do ciągłego uczenia się.
  • Nauczyciel wspiera studentów w krytycznym myśleniu i własnej opinii, prowadząc debatę w klasie, zawsze z szacunkiem i wartością edukacyjną.
Zajęcia indywidualne 60 min
70
Zajęcia indywidualne 45 min
60
Przejdź do paska narzędzi