Maturalne Kursy Języka Hiszpańskiego

Egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut, czyli dwie i pół godziny. Arkusz podzielony jest na cztery części:

  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstu pisanego
  • znajomość środków językowych
  • wypowiedź pisemna

Kurs maturalny z języka hiszpańskiego jest przewidziany dla osób, które chcą uzyskać bardzo dobry wynik lub pragną powtórzyć materiał przewidziany na maturze.

Kurs maturalny przygotowany przez metodyków Hiszpański na Językach został skonstruowany tak, by kursanci mogli ćwiczyć wszystkie te umiejętności na zajęciach. Na każdych zajęciach kursanci mają możliwość słuchania nagrań oraz ich rodowitego nauczyciela j. hiszpańskiego, rozwiązywania ćwiczeń ze słuchu, analizowania krótkich tekstów pisemnych. Wykładowca omówi techniki pracy z tekstem, formułowania wypowiedzi pisemnych. Techniki te kursanci będą mogli wypróbować podczas wykonywania zadań domowych, które będą omawiane na początku każdych zajęć. Kurs maturalny w Hiszpański na Językach to również wiele możliwości do tworzenia wypowiedzi ustnych na różne tematy.

Wykładowcy zwracają szczególną uwagę na powtarzanie i poszerzanie słownictwa, doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych i bardziej złożonych wypowiedzi pisemnych i ustnych, utrwalanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijanie strategii przydatnych na egzaminie. Kurs maturalny  to zapoznanie z obszarem tematycznym, ćwiczenie słownictwa w praktyce, rozumienie tekstu słuchanego i umiejętność wykorzystania nowego słownictwa w wypowiedzi pisemnej. Wykładowcy omawiają na zajęciach zasady budowania danej wypowiedzi, przygotowują plan i schemat danej wypowiedzi, analizują z kursantami wybrane, wzorcowe wypowiedzi pisemne.

Zajęcia w grupach 4 osoby lub więcej (60min)
35
Przejdź do paska narzędzi